چگونه می توانید از مشاجره خود با شریکتان جلوگیری کنید

نوشته   مدیر سایت     ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵    در مورد تولید محتوا


چگونه می توانید از مشاجره خود با شریکتان جلوگیری کنید

راه اندازی هر کسب و کاری ریسک است.  بیش از 90 % از شرکت ها در سال اول شکست می خورند. پس شما چگونه می توانید این ریسک ها را به حداقل برسانید؟ راز موفق شدن چیست؟

دو موضوع مهمی وجود دارد که در موفقیت کسب و کارهای نوپا بسیار مهم است. ایده و چگونگی اجرا و انجام آن. ایده می تواند در شکل و فرم های مختلف باشد اما تا حدود زیادی در مورد آنچه که شما انجام می دهید است.

شما چگونه طرح و برنامه ی خود را اجرا می کنید،به هر حال این موضوع مهم تر از هر چیزی است که انجام می دهید و بیشتر مانند اهمیت شخصیت افراد در تیم شماست که چقدر مهم است سازگار و متناسب با هم باشند تا همه ی کارها به خوبی انجام شوند.

ارزش و اهمیت اعتماد

این گفته که یک عمر طول می کشد تا اعتماد کسی جلب شود و ثانیه ای طول نمی کشد که این اعتماد خراب شود، سخنی بسیار درست است و موضوعی است که همه باید در برقراری ارتباط با دیگران در مورد آن آگاه باشند و زمانی که همه چیز در خطر است بتوانید به یک شخص صادق تکیه کنید.احترام به یکدیگر در نهایت از اعتماد سرچشمه خواهد گرفت. آگاهی از اینکه شریک من به ایجاد یک کسب و کار موفق متعهد است به این معناست که من با اطمینان می توانم برای شرکتی سرمایه گذاری کنم که شریکم بخاطر برخی چیزهای معمولی که در هر کاری پیش میاید مرا ترک نخواهد کرد. اگر این سیاست را به کار ببرید به طور قابل توجهی احترام و اعتماد را بین خود به وجود خواهید آورد. اصل دیگری که در موفقیت ارتباط شما بسیار ضروری است این است که نقاط ضعف و قوت یکدیگر را بدانید.به این معنی که در گوش دادن به نظر و دید دیگران خوب باشید، موقعی که دیگری در یک موضوع خاص نظر محکم تری دارد بدانید که باید از ادعای خود صرف نظر کنید یا به سادگی برخی چیزها را که دیگری در آن زمینه خوب هست اما شما نه را تصدیق و قبول کنید.

بعضی اوقات که با یکدیگر مشاجره دارید به خود و شریکتان این اجازه را دهید که به طور کامل موضوع را به یکدیگر شرح دهید و سعی کنید که با آرامش و احترام با یکدیگر حرف بزنید.

این را فراموش نکنید اگر اعتماد در هر چیزی باشد احترام نیز خواهد بود و اگر اعتماد و احترام باشد تمامی این مشاجره ها برای هر دو طرف تجربه ای بیش نخواهد بود.مطالب مرتبط